Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Kay Beauty Clinic verwerkt van haar cliënten. Indien u klant wordt van Kay Beauty Clinic, of om een andere reden persoonsgegevens aan  Kay Beauty Clinic verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie

  1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Kay Beauty Clinic, Jufferenwal 28, 8011 LE Zwolle.

Kay Beauty Clinic, Oostzeedijk 154A, 3063 BK Rotterdam.
KvK nummer: 70804877
De salon is bereikbaar via info@kaybeautyclinic.nl

  1. Welke gegevens verwerkt Kay Beauty Clinic en voor welk doel

2.1  De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
c) telefoonnummer, e-mailadres,
d) eventuele gezondheidsgegevens via intakeformulier
e) voor – en na foto’s

2.2 Kay Beauty Clinic verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,
b) uw naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Kay Beauty Clinic.
c) voor- en na foto’s van gelaat / wimpers worden gedeeld op Social Media na toestemming van u.

E-mail berichtgeving:

Kay Beauty Clinic gebruikt uw naam en e-mailadres om haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Kay Beauty Clinic. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

  1. Bewaartermijnen

Kay Beauty Clinic verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd

  1. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Kay Beauty Clinic passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Kay Beauty Clinic  gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst

  1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de eigenaresse van Kay Beauty Clinic kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Kay Beauty Clinic zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3 Indien u  klachten hebt over de wijze waarop Kay Beauty Clinic uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van Kay Beauty Clinic via info@kaybeautyclinic.nl

  1. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.